Kiedy pracownik nie musi przychodzić do pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę?

Będący w okresie wypowiedzenia pracownik ma te same prawa i obowiązki, co w trakcie zatrudnienia. Ma prawo do wynagrodzenia, świadczeń socjalnych ale jednocześnie musi świadczyć pracę i wykonywać powierzone obowiązki należycie. Pracodawca może podjąć decyzje o zwolnieniu pracownika z tych obowiązków, takiej decyzji nie może cofnąć.

Po nowelizacji prawa pracy z 22 lutego 2016 roku pracodawca może zwolnić pracownika na wypowiedzeniu z obowiązku świadczenia pracy. Wcześniej te kwestie nie były regulowane prawnie, była to kwestia porozumienia się stron. Obecnie to pracodawca decyduje o tym, czy pracownik ma przychodzić do pracy, czy też nie. Taka decyzja nie wymaga zgody pracownika, musi ona jednak zostać mu przedstawiona na piśmie. Oznacza to, że nawet w okresie wypowiedzenia, jeśli pracownik nie ma obowiązku świadczenia pracy, może on podjąć zatrudnienie, a „stary” pracodawca nie może wyciągnąć żadnych konsekwencji. Wyjątek to podpisany uprzednio tzw. Zakaz konkurencji.

Za okres nie świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia, obliczanego tak jak za urlop wypoczynkowy. Więcej na ten temat można przeczytać na https://pewny-prawnik.pl/blog/61/wypowiedzenie-umowy-o-prace

Wypowiedzenie umowy a urlop wypoczynkowy

Przed ustaniem stosunku pracy pracownik powinien wykorzystać w całości należny mu urlop wypoczynkowy, ewentualnie należna jest mu wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

2 Komentarze

  1. Rozumiem, że jeśli nie dostałam informacji o braku obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, mogę w tym czasie wykorzystać zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy? Czy pracodawca może mi odmówić udzielenia urlopu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*