Spadkodawco, dysponuj z głową

Każdy posiadacz majątku ma prawo do swobodnego dysponowania nim. Choć wydawać by się mogło, że to co stanie się z przedmiotami i pieniędzmi jest wyłączną wolą ich właściciela to według polskiego prawa także spadkobiercy mają możliwość dociekania swoich roszczeń, co do spadku. Jakie zależności występują między pojęciami darowizna a zachowek? Postanowiliśmy przybliżyć te dwie kwestie.

Czym jest zachowek?

O ile pojęcie darowizny jest znane niemal każdej dorosłej osobie, to zachowek stanowi bardziej problematyczną kwestię. Stanowi on zabezpieczenie dla spadkobierców przed zbyt swobodnym korzystaniem przez spadkodawcę z prawa do rozdawania go w formie darowizn. Prawo do zachowku przysługuje najbliższym, do których należą małżonkowie, rodzice spadkodawcy oraz jego dzieci i wnukowie. W momencie zbyt pochopnego rozdawania majątku przez spadkodawcę mogą oni ubiegać się swoich praw przed sądem. Mają oni bowiem prawo do odzyskania części rozdysponowanego majątku.

Szczegółowe dane

Co ciekawe, prawo do zachowku może być dziedziczne. Jak to możliwe? Oznacza to, że spadkobierca, który był uprawniony do pobierania zachowku może przekazać ten przywilej swoim spadkobiercom. Jednakże w tym przypadku musi zostać spełniona ważna reguła, która pozwoli na zakwalifikowanie go do upoważnionych do odbioru majątku osób. Otóż osoba dziedzicząca prawo do zachowku musi być spadkobiercom pierwotnego spadkodawcy. Prawo to regulowane jest przez przepisy obowiązujące w Polsce, zawarte w Kodeksie cywilnym w art. 1002.

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*