Testament – Spadki 2019

   Obecnie adwokat prawo spadkowe rozpatrujący, na co dzień jest zaangażowany w rozwiązywanie kontrowersyjnych kwestii związanych z dziedziczeniem. Zgodnie z polskim prawodawstwem każdy ma pełne prawo do rozporządzania swoją własnością, w tym także spadkiem. Ale wielu ludzi nie zawsze sporządza testament w odpowiednim czasie, co prowadzi do różnych postępowań po śmierci właściciela nieruchomości, papierów wartościowych, biżuterii lub innych rzeczy, które mają wartość.

Zasadność sporządzenia testamentu wyjaśni adwokat z Gdańska

  Właściwie przygotowany testament może dosłownie przenieść własność na krewnego lub sąsiada. Ponadto nie każda osoba wie, że w pewnych sytuacjach możliwe jest zakwestionowanie spadku, jeśli własność zmarłego została bezprawnie przeniesiona w posiadanie osób trzecich.To wiedza na temat tych sytuacji pozwala prawnikowi z powodzeniem rozwiązać każdy spór dziedziczny, który powstał między powodem a pozwanym. Znający kodeks cywilny adwokat prawo spadkowe zna w szerokim zakresie i potrafi doradzić klientowi jak postępować w danej sprawie.

  Kolejną kwestią prawa spadkowego jest podział zapisów. Istnieją sytuacje, w których spadkobiercy nie mogą uzgodnić właściwego i sprawiedliwego podziału testamentu, co prowadzi do poważnego sporu. I znowu, w tej sytuacji, tylko prawnik spadkowy może zostać asystentem, który będzie reprezentował interesy klientów podczas rozmów z resztą spadkobierców i w sporach sądowych. W rozstrzyganiu sporów spadkowych na Pomorzu pomoże adwokat Gdańsk jest jego głównym obszarem działania, ale mieszkańcy okolic mogą również liczyć na jego pomoc prawną.

Jeżeli potrzebny jest adwokat prawo spadkowe musi być główną dziedziną jego działalności

Adwokat specjalizujący się w prawie spadkowym oferuje taką pomoc jak:

 • Konsultacje w sprawie dziedziczenia
 • Sporządzenie pism procesowych
 • Reprezentacja w sądzie
 • Negocjacje ze spadkobiercami i podział majątku
 • Przywrócenie dziedziczenia
 • Przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • Wykazywanie długów spadkowych
 • Postanowienie stwierdzenia nabycia spadku
 • Dochodzenie zachowku

Zasady uznania testamentu ustnego za ważny

  Spadkodawca decydując się na testament ustny musi wiedzieć, że dotyczy on tylko szczególnych sytuacji, poza tym konieczne jest uczestnictwo kilku osób, które zgodnie potwierdzą powstanie takiego dokumentu. Aby taki testament został uznany za prawomocny, musi zostać rozpatrzony przez sąd, który dokłada wszelkich starań, aby sprawdzić okoliczności jego powstania. Warto skorzystać z porady prawnej u adwokata Gdańsk posiada na swoim terenie profesjonalistów biegłych w prawie spadkowym.

Osoba pragnąca przekazać swój majątek za pomocą testamentu ustnego może tego dokonać, gdy występuje:

 • Zagrożenie zbliżającą się śmiercią, nie chodzi tu o aspekt psychologiczny i lęki, lecz świadomość i obawę nadchodzącego końca życia i chęci zadysponowania swoimi dobrami według własnej woli. W takim przypadku musi istnieć podstawa na przykład medyczna, że obawa nadchodzącej śmierci faktycznie miała miejsce. 
 • Inną przesłanką uznającą testament ustny za ważny, jest przyjęcie, jako prawdziwe okoliczności, które uniemożliwiły sporządzenie testamentu pisemnego. Sąd może uznać takie przyczyny jak: powódź, brak komunikacji itp., jak również problemy zdrowotne, które utrudniały lub uniemożliwiały pisanie.
 • Świadkami sporządzenia testamentu ustnego muszą być osoby zdrowe na umyśle, nieobciążone wyrokiem za składanie fałszywych zeznań. Nie mogą świadkami zostać osoby niewidome i niesłyszące a także najbliżsi krewni, którzy dziedziczą ustawowo i odniosą korzyści finansowe.

  Wiedza, jaką posiada adwokat w prawie spadkowym, pozwoli mu uzmysłowić klientowi, że wszystkie te okoliczności muszą zostać udowodnione przed sądem, jakiekolwiek odstępstwa i braki w przedstawionych w postępowaniu sądowym dowodach mogą spowodować wydanie orzeczenia o nieważności testamentu.

Adwokat Gdańsk – udział w podziale masy spadkowej

Podział majątku może być dokonany na podstawie umowy lub w toku postępowania sądowego.

  W przypadku zgodności między wszystkimi spadkobiercami zostaje sporządzona umowa mająca na celu zniesienie współwłasności masy spadkowej. Jeżeli spadek obejmuje nieruchomość umowa musi mieć formę pisemną, w pozostałych przypadkach może to być umowa ustna. Korzystając z usług adwokata w Gdańsku można uzyskać wiedzę, że większe bezpieczeństwo zawsze zapewnia umowa pisemna przygotowana w odpowiedniej ilości egzemplarzy.

  Skład spadku zawierający nieruchomość wymaga umowy notarialnej i trzeba tego przestrzegać. Jeżeli spadkobiercy decydują się na umowny podział spadku, nie muszą dzielić całego majątku, natomiast w przypadku postępowania sądowego, każdy składnik masy spadkowej musi zostać adekwatnie podzielony. Podział majątku w toku postępowania sądowego jest najczęściej dokonywany, gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia.

  Trzeba jednak mieć świadomość, że sąd może wydać decyzję o sprzedaży składników majątku, aby dokonać najbardziej sprawiedliwego podziału, wiąże się to jednak z kosztami komorniczymi. Jak widać, pomoc adwokata od prawa spadkowego może okazać się nieoceniona, istnieje wiele kruczków prawnych, które zna tylko profesjonalista i potrafi je obalić już wykorzystać w odpowiedni sposób.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*