Rozdzielność majątkowa – rodzaje i sposób ustanowienia

Rozdzielność majątkowa – znana także jako intercyza – polega na wydzieleniu dwóch osobnych majątków każdego z małżonków. Zawierana w formie aktu notarialnego, lub orzeczenia sądu, może zostać podpisana zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa. Niejednokrotnie intercyza stanowi skuteczną metodę regulacji domowego budżetu i majątku.

Zalety posiadania intercyzy

Intercyza pozwala na posiadanie przez każdego z małżonków osobistego majątku, oraz zarządzanie nim według własnego uznania. Żaden z partnerów nie może wpływać na sposób rozporządzania dobrami przez drugą stronę. Nie musi także informować o posiadanym majątku, ani zaciągniętych zobowiązaniach. Pomimo tego, możliwe jest wspólne nabywanie dóbr, z zastosowaniem tak zwanej współwłasności majątkowej.

Rodzaje rozdzielności majątkowej

Istnieją dwa podstawowe rodzaje rozdzielności majątkowej: umowna, oraz przymusowa. Rozdzielność umowna, zwana także umową zwykłą, jest podpisywana przez obu małżonków przed notariuszem. Mogą oni zdecydować się na rozdzielność zwykłą, lub z wyrównaniem dorobków. Drugie rozwiązanie będzie korzystne w momencie, gdy jeden z małżonków nie jest aktywny zawodowo, poświęcając się wychowaniu dzieci i dbaniu o dom.

Istnieje także rozdzielność przymusowa, ustanawiana przez sąd. Aby do niej doszło, konieczne są poważne naruszenia stanu majątku przez jedną ze stron, naruszenie dobra rodziny, bądź wystąpienie takich sytuacji, jak ubezwłasnowolnienie, lub separacja w związku. W momencie częściowego bądź całkowitego ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, ogłoszenia upadłości którejś ze stron, lub orzeczenia separacji, dochodzi do rozdzielności majątkowej z mocy prawa.

Należy pamiętać, że rozdzielność majątkowa nie działa wstecz – obowiązuje od chwili zawarcia, bądź przyszłego momentu, określonego w umowie.

Kto i kiedy może podpisać intercyzę?

Umowę rozdzielności majątkowej można podpisać zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania. Jeżeli ma to miejsce podczas małżeństwa, wtedy dotychczas wspólny majątek zmienia się w współwłasność ułamkową, której udziały są zaliczane do majątków osobistych małżonków. Zgodne postanowienie współmałżonków o podpisaniu intercyzy wymaga jedynie wizyty w kancelarii notarialnej. Intercyzę można podpisać również poprzez pełnomocnika, działającego na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa notarialnego. W przypadku innych, istotnych okoliczności, wniosek o rozdzielność przymusową może złożyć do sądu jeden z małżonków, prokurator, lub wierzyciel jednej ze stron.

Jak przeprowadzić rozdzielność majątkową?

Aby podpisać intercyzę, konieczne jest posiadanie aktu małżeństwa, pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz zgody małżonków pod kątem warunków intercyzy. Jeżeli jedna ze stron nie wyraża chęci do zawarcia intercyzy, niezbędne będzie przeprowadzenie stosownego postępowania sądowego w sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania jednego z małżonków. Koszt intercyzy u notariusza wynosi około 400 złotych. W momencie założenia sprawy sądowej, kwota tymczasowego wpisu sądowego to 30-600zł.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*