Pomoc prawna adwokata w sprawach spadkowych

   Spadkodawca ma prawo sporządzić testament i przekazać swój majątek (ruchomy i nieruchomy) każdemu spadkobiercy wybranemu przez niego niezależnie. Może również w dowolnym momencie zmienić tekst testamentu, w tym wskazaną w nim listę spadkobierców i ich udziałów, a także całkowicie anulować sporządzony dokument. Prawo przewiduje również możliwość wskazania w testamencie pewnych warunków, których spełnienie jest konieczne do otrzymania spadku i nałożenia pewnych obowiązków na spadkobierców. Istnieje wiele zawiłości w prawie spadkowym, dlatego przed podjęciem decyzji w sprawach o dziedziczenie lepiej skorzystać z pomocy prawnej udzielanej przez adwokata.

Czytaj więcej na stronie Kancelarii Prawnej w Warszawie http://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe/

Pomoc kancelarii prawnej w sprawach spadkowych

   Kancelaria prawna oferuje pomoc prawną w sprawach spadkowych, udziela wsparcia w dochodzeniu zachowku. Adwokat uczestniczy w sprawach sądowych reprezentując interesy jednego lub kilku spadkobierców. Po śmierci bliskiej osoby rodzina ma problemy z analizowaniem skomplikowanych przepisów prawa i podejmowaniem właściwych decyzji i terminowym załatwianiem spraw w stosownych urzędach. Adwokat podczas porady prawnej dokona analizy dokumentacji i udzieli wskazówek, które pozwolą uniknąć ewentualnych komplikacji.   

W kancelarii prawnej można uzyskać doradztwo w takich kwestiach jak:

 • Wniosek o stwierdzenie spadku.
 • Odrzucenia lub przyjęcia spadku, (jeżeli długi spadkodawcy przewyższają masę spadkową, można dokonać odrzucenia spadku).
 • Doradztwo w sprawie terminu dochodzenia zachowku, pozbawienia zachowku.
 • Porada prawna na temat przysługiwania prawa do spadku oraz działu spadku.
 • Informacje na temat zniesienia współwłasności, rozliczenia długów spadkowych.
 • Podważenie testamentu, wydziedziczenie.

  Korzystając z pomocy prawnej można sprawnie przeprowadzić sprawy spadkowe, adwokat może pełnić rolę negocjatora między spadkobiercami w przypadku, gdy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie działu spadku lub zachowku. W przypadku braku porozumienia, adwokat będzie uczestniczył w sprawie sądowej i dbał o interesy swojego klienta.

Pomoc prawna w stwierdzenie nabycia spadku

  Kodeks Cywilny wskazuje, że spadkobierca nabywa prawo do spadku z chwilą śmierci spadkodawcy lub otwarcia testamentu. Spadkobierca dla udowodnienia swoich praw do spadku musi uzyskać sądowe postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia. Spadkobierca, w celu udowodnienia swoich praw, wynikających ze spadku, powinien uzyskać urzędowe potwierdzenie tego faktu tj. uzyskać sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza.

Kancelaria prawna udziela wsparcia we wszystkich aspektach dziedziczenia

Profesjonalna pomoc prawna jest niezbędna dla:

 • Ustalenie wszystkich spadkobierców.
 • Dziedziczenia ustawowego.
 • Uchylenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
 • Wznowienie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.
 • Składanie apelacji i skarg w sprawach o nabycie spadku.

Pomoc adwokata przy dochodzeniu zachowku

  Pominięcie w spadku (testament) członków najbliższej rodziny jest podstawą dochodzenia zachowku. Zakres wsparcia adwokata wiąże się z ustaleniem wartości zachowku, sprawdzeniem zasadności praw do zachowku, dochodzenie praw do zachowku przed sądem a także służy pomocą prawną w przypadku odrzucenie roszczeń do zachowku. Adwokat w imieniu klienta złoży apelację lub skargę.

  Dział spadku odbywa się przed sądem lub na podstawie umowy. Dział spadku to już ostatnia cześć postępowania, zmierzająca do uzyskania przez spadkobierców praw do konkretnych składników majątku spadkowego. Może zostać przeprowadzony na podstawie umowy notarialnej lub w przypadku braku porozumienia na drodze sądowej.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*