Tajniki urlopu na żądanie

Mimo, że urlop na żądanie uregulowany jest w przepisach kodeksu pracy, tematyka rodzi wiele kontrowersji, a konstrukcja samego urlopu niejednokrotnie jest niezrozumiała tak przez pracodawcę jak i pracownika. Adwokat prawo pracy wyjaśnia, w jaki sposób ubiegać się o urlop na żądanie, kiedy złożyć wniosek i w jakiej wysokości urlop ten należy się pracownikowi. Nadto odpowie na pytanie o możliwość odmowy wyrażenia zgody na wzięcie urlopu na żądanie.

Istota urlopu na żądanie

Wiele osób błędnie uważa, że urlop na żądanie jest dodatkowym urlopem obok urlopu wypoczynkowego. Prawnik wyjaśnia, że urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego. W związku z czym, z przysługujących 26 dni urlopu wypoczynkowego, jako urlop na żądanie można wykorzystać 4 z nich.

Podstawa ubiegania się o urlop

Prawnik Wrocław prawo pracy wskazuje, że podstawą ubiegania się o urlop na żądanie jest art 1672 kodeksu pracy. Na tej podstawie pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu na wniosek pracownika zgłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, w terminie ustalonym przez pracownika, jednakże w wymiarze nie przekraczającym 4 dni w roku kalendarzowym. Pracownik musi pamiętać, jak podkreśla adwokat, że udzielenie urlopu nie jest zależne od podania przyczyny złożenia wniosku. Zatem to, czy pracownik wyjaśni z jakich powodów wnioskuje o urlop, zależy wyłącznie od dobrej woli pracownika.

Wniosek

Wniosek o urlop na żądanie musi być złożony najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu i jak wskazano wcześniej, nie musi zawierć wyjaśnienia przyczyny jego złożenia.

Forma wniosku

Wniosek o urlop na żądanie ma postać odformalizowaną, co oznacza, że może być złożony nawet telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jednakże jak zaleca prawnik Wrocław prawo pracy, dla zabezpieczenia własnych interesów warto go złożyć w formie pisemnej, bowiem wyłącznie on stanowi usprawiedliwienie nieobecności w pracy.

Wymiar urlopu

Urlop na żądanie dotyczy 4 dni w roku kalendarzowym i nie jest to uzależnione od wymiaru etatu. W związku z czym, w przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, nie podlega proporcjonalnemu pomniejszeniu. Jednocześnie pracownik może jednorazowo wykorzystać od 1 do 4 dni urlopu na żądanie. Uzależnione jest to wyłącznie od jego decyzji.

Przeniesienie urlopu

W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, niewykorzystany urlop na żądanie nie podlega przeniesieniu na następny rok. Nie jest tak, że w przypadku niewykorzystania np. 3 dni urlopu na żądanie, w następnym roku do wykorzystania będzie 7 dni. Niewykorzystane dni przejdą na następny rok w puli urlopu wypoczynkowego, jednak do wykorzystania w ramach urlopu na żądanie będą tylko 4 dni z tą różnicą, że można te dni wykorzystać do końca kolejnego roku kalendarzowego, a nie jak w przypadku urlopu wypoczynkowego, do końca września.

Zmiana pracy a urlop na żądanie

Pracownik, zmieniając w ciągu roku pracę, nie nabywa nowej ,,pulu” urlopu na żądanie. W związku z czym, jeśli u poprzedniego pracodawcy wykorzystał 3 dni urlopu na żądanie, do wykorzystania u nowego pracodawcy pozostaje mu 1 dzień.

Odmowa udzielenia urlopu na żądanie

Odmowa udzielenia przedmiotowego urlopu jest wyjątkowa i dotyczy wyłącznie szczególnych okoliczności związanych z ochroną szczególnego interesu pracodawcy związanego z koniecznością obecności danego pracownika w miejscu pracy. Tym samym pracodawca może odmówić udzielenia urlopu jeśli jest on sprzeczny w żądanym terminie z zasadą dbałości o dobro i mienie pracodawcy oraz prawdopodobieństwem wystąpienia szkody materialnej w mieniu zakładu pracy na skutek nieobecności pracownika.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*