Prawo pracy – kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata?

Wiele osób decyduję się na pomoc adwokata tylko w sytuacji związanej z prawem karnym lub rodzinnym. Jak się jednak okazuje, prawnicy oferują również kompleksowe usługi z zakresu prawa pracy.

Doświadczony mecenas może rozwiązać wiele skomplikowanych konfliktów. Problemy zatrudnionych z pracodawcami i odwrotnie, gdy przedsiębiorca ma problem z pracownikiem. Najczęściej sytuacje dotyczą wypowiedzenia umowy o pracę, mobbingu, molestowania i wypadków.

Co obejmuje prawo pracy?

Prawo pracy jest jedną z wielu gałęzi całego prawa. Głównie chodzi tutaj o regulację stosunku pracy pomiędzy pracownikami a właścicielem firmy oraz między innymi, prawami i obowiązkami. Prawo pracy obejmuje również spory zbiorowe, układy oraz zapewnienie właściwych warunków zatrudnienia w miejscu wykonywania zawodu.

Na terenie Polski głównym aktem prawnym jest kodeks pracy. Zaraz po nim największe znaczenie mają akty wydane na jego podstawie oraz porozumienia zbiorowe i statusy wraz z różnymi regulaminami. Niestety niektóre zagadnienia są bardzo skomplikowane dla zwykłego obywatela, więc w wielu sytuacjach trzeba korzystać z pomocy kancelarii prawnych.

Kiedy warto korzystać z pomocy prawnika?

We Wrocławiu adwokat od prawa pracy zawsze pomaga swoim klientom, gdy nie można polubownie rozwiązać konfliktu. Na pomoc mogą liczyć zarówno osoby zatrudnione, jak i pracodawcy, dla których jedynym sprawiedliwym rozstrzygnięciem sprawy będzie walka w sądzie.

Z pomocy prawnika warto skorzystać w sytuacji:

  • mobbingu w miejscu zatrudnienia – chodzi tutaj o długotrwałe nękanie, przedmiotowe traktowanie, a czasami nawet i zastraszanie. Tego typu zachowania dopuszczają się nie tylko sami pracodawcy, ale również dyrektorzy, kierownice i brygadziści. W takiej sytuacji pracownik z pomocą prawnika może uzyskać zadośćuczynienie lub odszkodowanie za straty moralne,
  • nieuzasadnionego zwolnienia z pracy – polskie prawo umożliwia każdemu pracownikowi, który otrzymał bezpodstawne wypowiedzenie, złożenie odwołania się do Sądu Pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • skróconego okresy wypowiedzenia – dotyczy to osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży. W takich momentach adwokat może pomóc uzyskać odszkodowanie lub przywrócić pracownika do wykonywania zawodu.

Dlaczego warto zatrudnić dobrego prawnika od prawa pracy?

Specjalista od prawa pracy we Wrocławiu może reprezentować swojego klienta w sądzie, ale także przed różnego rodzaju instytucjami oraz organami administracji publicznej. Mecenas może również występować jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego lub obrońca w sprawach karnych i karno-skarbowych.

Na mocy udzielonego pełnomocnictwa prawnik może wykonać praktycznie wszystkie czynności za swojego klienta. Jedyne co trzeba zrobić osobiście to złożenie zeznań lub wyjaśnień, ale tutaj wszystko zależy od konkretnego, prowadzonego postępowania.

Z usług adwokata zajmującego się prawem pracy bardzo często korzystają również przedsiębiorcy, którzy decydują się na podpisanie stałej umowy. Wtedy też właściciel firmy może w dowolnym momencie złożyć zapytanie do prawnika, aby uzyskać satysfakcjonującą odpowiedź i szybką, profesjonalną pomoc.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*