Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy, to nieprzyjemna sytuacja zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Warto zatem przestrzegać podstawowych zasad BHP, dotyczących tak pracownika, jak i pracodawcy. Pozwoli to nie tylko uniknąć wielu wypadków, ale także zminimalizuje negatywne konsekwencje takiego zdarzenia.

Definicja

Wypadek przy pracy, to zdarzenie, do którego doszło w podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika obowiązków służbowych lub czynności na rzecz pracodawcy. Definicja obejmuje także zdarzenia w drodze do lub z pracy, ponieważ wówczas pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy.  Wypadek przy pracy może dotyczyć zarówno jednego pracownika, jak i mieć charakter zdarzenia zbiorowego. 

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Pracownik jest zobowiązany zgłosić fakt zaistnienia wypadku przy pracy swojemu pracodawcy. Pracodawca powołuje wówczas komisję, w której skład wchodzi zazwyczaj zakładowy insepktor BHP oraz dodatkowo dwóch pracowników. Zadaniem komisji jest stwierdzenie, czy zdarzenie spełnia przesłanki wypadku przy pracy, sformułowane w kodeksie pracy, a także zbadanie okoliczności zdarzenia. Szczególny nacisk jest tutaj kładziony na to, czy do wypadku doszło z winy pracownika, czy też na skutek zaniedbań pracodawcy, np. w zakresie asekuracji. Ostatnim zadaniem komisji powypadkowej, jest sporządzenie protokołu BHP, w którym oprócz opisu okoliczności wypadku przy pracy, znajdują się także zalecenia ogólne dla pracowników oraz pracodawcy, mające na celu zapobieganie podobnym zdarzeniom w przyszłości. 

Obowiązek prawny zabezpieczeń

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (BHP). Jeżeli pracodawca uchyla się od obowiązku prawnego zabezpieczeń w miejscu pracy, pracownik ma prawo odmówić wykonywania czynności służbowych. Nie ponosi z tego tytułu negatywnych konsekwencji, jeżeli podjęcie pracy wiązałoby się z zagrożeniem dla jego zdrowia lub życia. 

Asekuracja

Asekuracja to ogół obowiązków pracodawcy, polegający na zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych (BHP) warunków pracy swoim pracownikom. Wybór odpowiedniego zabezpieczenia, jest uzależniony od rodzaju wykonywanej pracy i wynikających z niej zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika. Nadrzędnym celem asekuracji, jest zapobieganie wypadkom przy pracy

Rodzaje zabezpieczeń

Katalog możliwych rodzajów zabezpieczeń, jest otwarty i zawiera różnego rodzaju rozwiązania technologiczne oraz organizacyjne. Najczęściej z zabezpieczeniami natury technologicznej, mamy do czynienia w branży budowlanej, gdzie stosowane są m. in. liny, uprzęże, bariery ochronne, a także specjalistyczne rusztowania oraz drabiny z zabezpieczeniami przez nagłym złożeniem się. Pracodawca powinien także pamiętać o podstawowych zabezpieczeniach w postaci kasków, rękawic czy maseczek ochronnych oraz osłon specjalistycznych twarzy, np. dla spawaczy czy pracowników zajmujących się obróbką drewna. 

Więcej na temat zabezpieczeń znajdziesz na stronie firmy ABSORBER SP. Z O.O. https://asekuracje.pl/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*