Porady prawne w sprawach spadkowych

Według obowiązującego prawa spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, możliwe jest przyjęcie spadku proste, bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, albo przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności, lub też spadek odrzucić.

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku?

Termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wynosi sześć miesięcy, jest liczony od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku. Oświadczenie można złożyć ustnie lub pisemnie z podpisem poświadczonym urzędowo. Nie zawsze jednak sytuacja jest na tyle jasna, aby było wiadomo kto i w jakim zakresie otrzyma spadek. Dotyczy to szczególnie okoliczności, w których w testamencie ujęta jest osoba niezwiązana więzami krwi ani powinowactwem ze spadkodawcą. Stwierdzenie nabycia spadku pozwala określić dokładnie kto i w jakiej części dziedziczy, może się ono odbyć:

 – w postępowaniu sądowym, w wyniku którego powstaje sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,

 –  w postępowaniu przed notariuszem, w którym dochodzi do notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jak odrzucić spadek?

Zgodnie z obowiązującym prawem odrzucenie spadku może nastąpić tylko po śmierci spadkodawcy. Polega ono na złożeniu oświadczenia przed sądem albo przed notariuszem, oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca się o tym dowiedział. Odrzucenie spadku sprawia, że spadkobierca traci prawa i obowiązki wynikające ze spadku. Osoba odrzucająca spadek nie ma możliwości wyznaczenia kogoś, kto mógłby przejąc w jej zastępstwie spadek. Po osobie odrzucającej spadek dziedziczą jej spadkobiercy, jeśli ich nie ma, spadek przypada pozostałym współspadkobiercom zmarłego. Oświadczenia o odrzuceniu spadku nie można odwołać, może ono być jednak uchylone, jeśli zostało zawarte w wyniku groźby lub odrzucenia.

Pomoc prawna w sprawach spadkowych

Skorzystanie z usług wykwalifikowanego adwokata jest często niezbędne w przypadku problemów z postępowaniem spadkowym. Prawnik analizując gruntownie sprawę, przedstawia możliwe scenariusze na przyszłość, udziela porad prawnych oraz proponuje sposób rozwiązania. Sprawy spadkowe to często bardzo trudne sytuacje, ponieważ wiążą się nie tylko ze skomplikowaną sytuacją prawną, ale również kojarzą się z dużymi emocjami, z którymi dobry adwokat również musi sobie poradzić. W przypadku mniej zawiłych spraw wstępne porady prawne wystarczą, aby można było poradzić sobie ze sprawą samemu. Zarówno adwokat, jak i radca prawny pomagają w złożeniu wniosku do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, mogą też być reprezentantami takich spraw w sadzie. Prawnik pomaga także w skutecznym podziale majątku pozostawionego przez osobę zmarłą w postępowaniu sądowym, a jeśli nie ma takiej potrzeby w toku procedur przedsądowych. Jeśli spadkobiercy są zgodni, to postępowanie nie jest skomplikowane i udział adwokata ogranicza się do zatwierdzenia sposobów zgodnego z prawem podzielenia majątku spadkowego.

Czytaj więcej na stronie adwokatów https://dm-adwokaci.pl/przyjecie-spadku-z-dobrodziejstwem-inwentarza-co-to-znaczy/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*